TSUNEISHI Group

HOME > Corporate Info > Tsuneishi Report

Tsuneishi Report / Tsuneishi Life & Resorts

Tsuneishi Report 2018

Contents

 • OUR SPIRITS
 • TO WALK TOGETHER
  • OUR CHALLENGE
  • COLLABORATION WITHIN THE GROUP
  • COLLABORATION WITH LOCAL COMPANIES
  • SUPPORT FOR ATHLETES
  • CSR/CSV ACTIVITIES
 • OUR BUSINESS
  • 1 SHIPPING
  • 2 SHIPBUILDING
  • 3 ENERGY
  • 4 ENVIRONMENT
  • 5 LIFE & RESORTS
  • 6 AGRICULTURE
  • 7 CONSTRUCTION
 • OUR HISTORY
 • OUR OUTLINE

Backnumbers

Tsuneishi Life & Resorts

Contents

 • SETOUCHI SEAPLANES
 • Bella Vista Marina
 • Bella Vista SPA & MARINA ONOMICHI
 • Tomo Higoya
 • ONOMICHI U2
 • Setouchi Minato-no-Yado
 • ONOMICHI DENIM SHOP
 • JINSEKI KOGEN Hotel
 • KOHSHINJI Training Dojo
 • YUKKURA-KOHSHINJI
 • Shinshoji Zen Museum and Gardens
 • Shinshoji Spa
 • Miroku-no-sato Amusement Park
 • Tsuneishi Field
 • Sea Park Ohama
 • Snow Resort Nekoyama
 • TSUNEISHI HARBOR Hotel
 • Tsuneishi Shimanami Village

Backnumbers