Tsuneishi Report 2017

Contents

OUR SPIRITS
OUR CHALLENGE CSV

 1. CSV 1 ENERGY
 2. CSV 2 RECYCLE
 3. CSV 3 REGION
 4. CSV 4 HUMAN RESOURCES
 5. CSV 5 OVERSEAS
OUR BUSINESS

 1. 1 SHIPPING
 2. 2 SHIPBUILDING
 3. 3 ENERGY
 4. 4 ENVIRONMENT
 5. 5 LIFE & RESORTS
 6. 6 AGRICULTURE
 7. 7 CONSTRUCTION
 8. 8 AVIATION
OUR HISTORY
OUR OUTLINE

Tsuneishi Life & Resorts

Contents

SETOUCHI SEAPLANES
Bella Vista Marina
Bella Vista SPA & MARINA ONOMICHI
Tomo Higoya
ONOMICHI U2
Setouchi Minato-no-Yado
ONOMICHI DENIM SHOP
JINSEKI KOGEN Hotel
KOHSHINJI Training Dojo
YUKKURA-KOHSHINJI
Shinshoji Zen Museum and Gardens
Shinshoji Spa
Miroku-no-sato Amusement Park
Tsuneishi Field
Sea Park Ohama
Snow Resort Nekoyama
TSUNEISHI HARBOR Hotel
Tsuneishi Shimanami Village